Na drie weken resultaat.

Zet Succesadvies B.V. onafhankelijk in om jouw bedrijf eens vanuit een ander perspectief te laten analyseren, beoordelen en adviseren op het gebied van communicatie.

Na het invullen van het onderstaande aanmeldformulier krijg je binnen 48 uur een reactie van Succesadvies. We maken een vragenlijst op die online ingevuld kan worden. Tevens wordt de factuur verstuurd. Wanneer we de vragenlijst én de betaling hebben ontvangen gaan we aan de slag. De video wordt aansluitend binnen twee weken geleverd tenzij anders is afgesproken.

Meer succes.

Wat levert de SuccesBoost mij op?
De SuccesBoost kan met de analyse en advies via een video-rapport jouw bedrijf of organisatie verbetering brengen op het gebied van de totale communicatieproces. Denk hierbij aan imago, het in kaart brengen van kansen en bedreigingen, potentiële kostenbesparing, online en offline communicatie, snelheid in communicatie en andere facetten. Kortom meer succes met jouw marketing/communicatie.

Wie behandeld de SuccesBoost?
Bas Huybers is dé communicatie strateeg met bijna 30 jaar internationale ervaring in online en offline communicatie voor zowel bedrijven als overheidspartijen, van kleinbedrijf tot multinational, van startup tot de gevestigde orde. Alle facetten van de communicatie heeft hij zelf bediend. Van professionele fotografie tot online marketing campagnes, van het bouwen van complexe websites tot billboardreclames. Te allen tijde denkt hij mee vanuit een successtrategie, ofwel dé handleiding richting optimaal succes!

Wat wordt er geleverd?
Na jouw aanmelding om de SuccesBoost in te zetten creëren we een vragenlijst. Onderdelen als doelgroepen, diensten, producten, wensen, concurrenten, huidige communicatie komen hierin naar voren. Deze vragenlijst is online gemakkelijk en snel in te vullen. Op basis van deze lijst maakt Succesadvies een bedrijfsprofiel op. Daarna volgt de analyse vanuit de gedachte van de externe doelgroep(en), hoe wordt jullie bedrijf ervaren. Deze ervaringen worden samengevat en met de visie van jouw bedrijf vergeleken. Hieruit volgt een SWOT-analyse waarin sterke en zwakke onderdelen worden uitgelicht. En ook de kansen en bedreigingen volgen hieruit. Tegelijk volgen hier de adviespunten vanuit Succesadvies. Alle onderdelen worden in een online videopresentatie mondeling (ondersteund met tekeningen en afbeeldingen) weergegeven. Uiteraard in een privé omgeving zodat de beelden alleen voor joubeschikbaar zijn.

Wat kost een SuccesBoost voor ons bedrijf?
De kosten bedragen een éénmalig bedrag van €1750,- exclusief btw om jouw bedrijf vanuit een ander perspectief te analyseren en te adviseren op het gebied van communicatie.

Bestel de SuccesBoost!

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.